เกี่ยวกับเรา

บริการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

จากบริษัท เอ๊กเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สู่บริษัท อวตาร เนรมิต จำกัด บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันปี 2560 เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความสามารถ ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานร่วม 400 กว่าคน และมีระบบฐานะทางการเงินที่มั่นคงพร้อมมีนโยบายเพิ่มทุนตามความเติบโตของตลาด

วิสัยทัศน์

ให้ลูกค้าจดจำในความเป็นมืออาชีพ ที่เชียวชาญและเป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่ลูกค้านึกถึง

พันธกิจ

สร้างสรรค์ความสวยงามอย่างมีคุณค่าให้แก่ทรัพย์สินของลูกค้า และให้บริกาที่เหนือความคาดหมายในทุกขั้นตอนการให้บริการ

เป้าหมาย

สร้างมาตรฐานบริการให้เป็นที่ยอมรับสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีขยายการบริการไปสู่โครงการขนาดใหญ่