สมัครงาน

บริษัท อวตาร เนรมิต จำกัด เป็นบริษัทปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ (Career Management and Development)  ของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน  และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร ขอเชิญมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานมืออาชีพ และเติบโตไปพร้อมๆ กัน

ผู้ประสานงานโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ

 • สมัครงาน
 • ช่างเทคนิค

  ช่างเทคนิค

 • สมัครงาน
 • ธุรการบุคคล

  ธุรการบุคคล

 • สมัครงาน
 • ฝ่ายประมูลงาน

  ฝ่ายประมูลงาน

 • สมัครงาน
 • ฝ่ายวิเคราะห์โครงการ

  ฝ่ายวิเคราะห์โครงการ, นักวิเคราะห์ข้อมูล

 • สมัครงาน