บริการทำความสะอาดเมือง

  1. บริการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะกับหน่วยงานภาครัฐ (Public Sector Cleaning Services) บริการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ซึ่งครอบคลุมถึงถนน, เส้นทางสัญจรต่าง ๆ, ทางเท้า, สะพานลอย, ลอกท่อ หรือการทำความสะอาดดูดสิ่งปฏิกูล

2. บริการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) เช่น พื้นที่จอดรถสาธารณะ พื้นที่วนสาธารณเป็นต้น

ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรของเราจะสามารถตอบสนองมาตรฐานความสะอาดและสภาพแวดล้อมในเมืองได้อย่างยั่งยืนด้วยกรรมวิธี นวัตกรรมที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้เรายังมีการให้บริการงานด้านความสะอาดและงานสุขาภิบาลลักษณะเดียวกันนี้สำหรับงานกิจกรรมใหญ่ ๆ หรืองานประจำปีต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลฤดูหนาว นวนครเนรมิตครั้งที่ 1 /2017