บริการของเรา

บริษัทรับปรับภูมิทัศน์ และบริการดูแล ฟื้นฟูภูมิทัศน์
บริการบำรุงรักษาและปรับสภาพภูมิทัศน์ให้คงความสวยงาม
อวตาร เนรมิต บริษัทรับปรับปรุงภูมิทัศน์แบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นงานดูแลเพื่อบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาฟื้นฟูหรือปรับปรุงภูมิทัศน์โดยมุ่งหวังในการสร้างภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของเราจึงทำให้เรามีทักษะ ความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการระบบภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในทุกระดับองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนอย่างภาคอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม, โรงงานต่าง ๆ) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความจำเป็นในการฟื้นฟู ปรับปรุง รักษาระบบภูมิทัศน์ ให้มีมาตรฐานและยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าไปตามยุคตามสมัย โดยไม่ลืมคำนึงถึงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่โรงงาน, อุตสาหกรรมนั้นด้วย

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้จึงดำเนินงานบริการประเภทนี้เพื่อรองรับงานระดับองค์กรโดยยึดมั่นในพันธกิจหลักของเราคือการให้เราช่วย "รักษาธรรมชาติเพื่อคุณ"

บริการทำความสะอาดเมือง
บริการงานด้านทำความสะอาดเมืองและสิ่งแวดล้อม

1. บริการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะกับหน่วยงานภาครัฐ (Public Sector Cleaning Services) บริการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ซึ่งครอบคลุมถึงถนน, เส้นทางสัญจรต่าง ๆ, ทางเท้า, สะพานลอย, ลอกท่อ หรือการทำความสะอาดดูดสิ่งปฏิกูล

2. บริการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) เช่นพื้นที่จอดรถสาธารณะ พื้นที่วนสาธารณะเป็นต้น

ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรของเราจะสามารถตอบสนองมาตรฐานความสะอาดและสภาพแวดล้อมในเมืองได้อย่างยั่งยืนด้วยกรรมวิธี นวัตกรรมที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เรายังมีการให้บริการงานด้านความสะอาดและงานสุขาภิบาลลักษณะเดียวกันนี้สำหรับงานกิจกรรมใหญ่ ๆ หรืองานประจำปีต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลฤดูหนาว นวนครเนรมิต ครั้งที่ 1 /2017
บริษัทรับบริการจัดส่งแรงงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สำหรับงานที่ต้องใช้ประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น ลอกคลอง ลอกท่อ ลอกทางระบายน้ำ ดูแลภูมิทัศน์และทำความสะอาดทั่วไป
ลอกคลอง ลอกท่อ ลอกทางระบายน้ำ ดูแลภูมิทัศน์และทำความสะอาดทั่วไป

สำหรับองค์กรหรือท่านที่ต้องการแรงงานสำหรับปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เรามีบริการจัดส่งแรงงานที่มีทักษะในการดูแล ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน และแรงงานทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

ซึ่งแรงงานของเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานภูมิทัศน์ งานสุขาภิบาล งานตัดแต่งต้นไม้ / กิ่งไม้ ตัดแต่งดูแลต้นปาล์ม ขุดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับ ขุดลอกคูคลอง งานบ่อบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ทำความสะอาดพื้น ทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่จัดงานรื่นเริงเฉลิมฉลองประจำจังหวัด กวาดถนน เก็บขยะ ตกแต่งตัดแต่งภูมิทัศน์ เกาะกลางถนน ซ่อมแซมพื้นผิวถนนเป็นต้น