Hotline: 095 785 6789
  Email: info@ava.co.th
Landscape service by Avatar Neramit Landscape Service by Avatar Neramit
Cleaning Hi-Technology Avatar Neramit Cleaning Service

Avatar Neramit Co., Ltd.

อวตาร เนรมิต ภูมิใจในระบบให้บริการระดับมืออาชีพ ที่พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน โดดเด่นด้วยระบบการให้บริการอย่างครบวงจรและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า พร้อมทีมงานมืออาชีพ และอุปกรณ์ที่พร้อมทำงานครบวงจร ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งหน่วยธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

พร้อมให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน

Landscape Management
Maintain Lanscape
การจัดการภูมิทัศน์แบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นงานดูแลเพื่อบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาฟื้นฟูหรือปรับปรุงภูมิทัศน์โดยมุ่งหวังในการสร้างภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของเราจึงทำให้เรามีทักษะ ความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการระบบภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในทุกระดับองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนอย่างภาคอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม, โรงงานต่าง ๆ) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความจำเป็นในการฟื้นฟู ปรับปรุง รักษาระบบภูมิทัศน์ ให้มีมาตรฐานและยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าไปตามยุคตามสมัย โดยไม่ลืมคำนึงถึงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่โรงงาน, อุตสาหกรรมนั้นด้วย

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้จึงดำเนินงานบริการประเภทนี้เพื่อรองรับงานระดับองค์กรโดยยึดมั่นในพันธกิจหลักของเราคือการให้เราช่วย "รักษาธรรมชาติเพื่อคุณ"

Public Cleaning Services
Cleaning, garbage collection, street sweeping and vacuuming. Create integrated views

1. บริการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะกับหน่วยงานภาครัฐ (Public Sector Cleaning Services) บริการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ซึ่งครอบคลุมถึงถนน, เส้นทางสัญจรต่าง ๆ, ทางเท้า, สะพานลอย, ลอกท่อ หรือการทำความสะอาดดูดสิ่งปฏิกูล

2. บริการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) เช่นพื้นที่จอดรถสาธารณะ พื้นที่วนสาธารณะเป็นต้น

ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรของเราจะสามารถตอบสนองมาตรฐานความสะอาดและสภาพแวดล้อมในเมืองได้อย่างยั่งยืนด้วยกรรมวิธี นวัตกรรมที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เรายังมีการให้บริการงานด้านความสะอาดและงานสุขาภิบาลลักษณะเดียวกันนี้สำหรับงานกิจกรรมใหญ่ ๆ หรืองานประจำปีต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลฤดูหนาว นวนครเนรมิต ครั้งที่ 1 /2017
Labor and workers delivery service.
Supply of labor Workers improve the landscape.
ลอกคลอง ลอกท่อ ลอกทางระบายน้ำ ดูแลภูมิทัศน์และทำความสะอาดทั่วไป

สำหรับองค์กรหรือท่านที่ต้องการแรงงานสำหรับปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เรามีบริการจัดส่งแรงงานที่มีทักษะในการดูแล ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน และแรงงานทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ รวมไปถึงแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตการทำงานและเอกสารอย่างถูกต้อง

ซึ่งแรงงานของเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานภูมิทัศน์ งานสุขาภิบาล งานตัดแต่งต้นไม้ / กิ่งไม้ ตัดแต่งดูแลต้นปาล์ม ขุดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับ ขุดลอกคูคลอง งานบ่อบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ทำความสะอาดพื้น ทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่จัดงานรื่นเริงเฉลิมฉลองประจำจังหวัด กวาดถนน เก็บขยะ ตกแต่งตัดแต่งภูมิทัศน์ เกาะกลางถนน ซ่อมแซมพื้นผิวถนนเป็นต้น

ติดต่อประเมินราคา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับสำหรับนัดหมายเพื่อสำรวจพื้นที่

Hotline : 095 785 6789

Call us : 02 901 1235

E-Mail : info@ava.co.th